FRITIDSVERKSAMHET

Fritidsverksamheten är till för er som familj för att underlätta vardagspusslet.

Vi värdesätter den kvalitativa tiden mellan vårdnadshavare och barnet, och har därför som mål att tillgodose barnens behov gällande rörelse, utevistelse, läxläsning, näringsrik mat samt stimulerande fritidsaktiviteter innan barnen går hem för dagen.

Vi ser fritidsverksamheten som en väldigt bra resurs och komplement till skolverksamheten som kan erbjuda barn en meningsfull fritid samt stöd i utvecklingen. Vi vill erbjuda idrottsträningar och övriga fritidsaktiviteter inom eller i anslutning till fritids vilket skulle innebära att fler barn får möjlighet till en aktiv och utvecklande fritid, samtidigt som många föräldrar inte skulle behöva stressa hem från jobbet för att hämta på fritids, för att sedan skjutsa till en aktivitet. Vi vill även att fritids ger möjlighet till läxhjälp så att vårdnadshavare och barnet kan skapa en fritid tillsammans utan stress och krav.

Vår ambition är att tillsammans med föreningar i Båstad kommun erbjuda olika åldersanpassade aktiviteter så som padelträning, dans, cykling, kampsport, fotbollsträning, körsång, ”konstmålning”/kreativt skapande, matlagning m.m. anpassade för barn både på lågstadiet och på mellanstadiet.

Fritids åk F-3
Fritids är till för barn i årskurs F-3 och är en pedagogisk verksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av skoldagen och lov. Fritids är öppet hela året och öppettiderna sätts efter vårdnadshavarnas arbetstider/studietider. Fritids verksamhet med aktiviteter och utflykter anpassas efter barnens ålder och uppmuntrar till lek, kreativt skapande, utevistelse, idrott och rörelse och kunskapsutveckling. Näringsriktig frukost och mellanmål serveras under dagen.
Avgiften för fritids följer den avgift som Båstad kommun tar ut.


Fritidsklubb åk 4-6
Fritidsklubben är en verksamhet för barn i årskurs 4–6. Barnen kommer till fritidsklubben när de själva har behov av det och det är ni som familj som bestämmer när och hur mycket. Klubbens verksamhet är anpassad för de äldre barnen och lyder inte under läroplanen för fritidshem. Här är det barnens intresse som sätter ramarna för hur en termins fritidsklubb ska utformas, till exempel padelträning på måndags eftermiddagen, körsång på tisdagar, programmering och fotbollsträning på onsdagar. Fritidsklubben är till för alla och vill du inte delta i en aktivitet kan du hänga på klubben och spela spel, träffa kompisarna, få hjälp med läxorna och äta mellanmål. Klubben är öppen efter skolan slutar varje dag.
Avgiften för fritids följer den avgift som Båstad kommun tar ut.

 

Fritids endast på loven
De barn som annars inte utnyttjar fritidsverksamheten har möjlighet att göra det under loven. Speciell taxa tas ut per dag och tillfälle.

Ta vara på möjligheten att påverka ditt barns skolgång och framtid genom att anmäla ditt intresse till Nya Sandlyckeskolan!

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott,

hälsa och naturvetenskap skapar gemenskap.