FRÅGOR

Kostar det att gå på skolan?

Det är helt gratis att gå på Nya Sandlyckeskolan. Svenska friskolor är skattefinansierade med skolpeng, och får inte ta ut elevavgifter.
 

Följer Nya Sandlyckeskolan den nationella skolplanen?

Ja, självklart följer skolan Skolverkets läroplaner, lagar och förordningar precis på samma sätt som den kommunala skolan.
 

Vad innebär det att Nya Sandlyckeskolan är en friskola? 

Nya Sandlyckeskolan är en friskola, vilket innebär att den är kommunalt finansierade genom skolpeng och att inga avgifter förekommer. Den följer svensk läroplan och verksamheten granskas regelbundet av Skolinspektionen. Nya Sandlyckeskolan ägs och drivs av en stiftelse och bedrivs efter samma lagar som en kommunal skola. En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare, stiftelsen äger i princip sig själv brukar man säga. Vi tycker att detta är bra eftersom vår organisation då kan vara öppen för nya kreativa idéer om hur en bra skola bör fungera, och att all eventuell överskott går tillbaka in i verksamheten.
 

Vilka lokaler kommer ni att använda för skolverksamheten? 

Vår önskan är att köpa fastigheten som skolan drivs i idag av Båstad Kommun och anpassa fastigheterna till vår vision och pedagogiska profil. Om vi inte får köpa fastigheten av Båstad Kommun önskar vi att hyra den för att kunna bedriva skolverksamhet. Frågan om köp av fastigheten är ställd till Båstad Kommun som behandlar ärendet.

Hur kommer eleverna till skolan?

Skolan är beläggen mitt i Torekov. Vi arbetar för att hitta en hållbar lösning för skolskjuts till de elever som inte har möjlighet att gå eller cykla till skolan. Vår ambition är att erbjuda skolskjuts med skolans egna buss men detta är för tidigt att lova. Vi kommer annars erbjuda busskort med Skånetrafiken till de elever som behöver.

Är era lärare behöriga? 

Ja, skolan i Torekov har alltid haft behöriga lärare och det är målet för den framtida verksamheten.

Hur stora är klasserna?

Nya Sandlyckeskolan har ambitionen att erbjuda plats för 15-20 elever i varje klass. Undervisning kommer även att ske över årskurserna för att lättare kunna stötta och utmana eleverna efter deras utvecklingsfas och inte enbart efter vilket år de är födda.

 

Vad erbjuder Nya Sandlyckeskolan för elevhälsa? 

På skolan kommer skolsköterska, kurator och specialpedagog/speciallärare att finnas. Elevhälsan ska tillsammans med övrig skolpersonal arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot målen i läroplanen och kursplanerna. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation för eleverna som möjligt.

Hur finansierar ni er verksamhet? 

Skolans verksamhet som innefattar bl.a. lokalhyror, undervisning och administration finansieras av elevernas skolpeng. Skolpengen betalas av elevens hemkommun.


Tjänar någon privat aktör pengar på skolverksamheten?

Nej, allt överskott i Stiftelsens verksamhet går tillbaka till skolverksamheten. Stiftelsens styrelse erhåller inget arvode för sitt arbete.

Kan jag anmäla mitt intresse av att gå på skolan och sedan tacka nej? 

Ja en intresseanmälan är inte bindande och du kommer att behöva göra om din ansökan inför skolstarten.


Jag vill flytta mitt barn från en annan grundskola till Nya Sandlyckeskolan - Hur gör jag? 

Om Skolinspektionen godkänner ansökan om att öppna Nya Sandlyckeskolan är alla barn från kommunen välkomna att söka till skolan. Den enklaste vägen är att du tar direktkontakt med någon av skolans kontaktpersoner antingen per mail eller per telefon. De kan därifrån vägleda dig hur du fortsatt ska göra.
 

Hur fungerar närhetsprincipen och syskonförtur? 

Om vi har fler sökande än antal platser att erbjuda så tar vi in enligt närhetsprincipen, vilket innebär att vi mäter upp avståndet mellan skolan och elevens folkbokföringsadress fågelvägen och sedan erbjuder den elev med kortast avstånd plats. Syskon till elever på skolan har förtur. Turordningen för antagning till skolan är 1.Syskonförtur 2.Närhetsprincipen 3.Anmälningsdatum


Därför ska jag välja Nya Sandlyckeskolan? 

Du som elev:

 • Vill gå på en skola där du får mer idrott och rörelse på schemat än i andra skolor.

 • Vill gå på en skola där du är ute mer i naturen än på andra skolor.

 • Vill gå på en skola där du kan känna dig trygg och ha kompisar i olika åldrar.

 • Vill ha en kreativ inlärningsmiljö.

 • Vill ha en engagerande och utmanande skolgång.

 • Vill lära dig att stå på scen och tala inför andra.

 • Vill gå på en skola där hållbarhet är en central roll i verksamheten.
   

Du som vårdnadshavare:

 • Vill försäkra sig om att ditt barn fått sitt dagliga behov av rörelse.

 • Vill försäkra dig om att ditt barn får sitt dagliga behov av utevistelse.

 • Vill försäkra sig om att ditt barn utmanas efter sin förmåga.

 • Vill att ditt barn går på en skola vars verksamhet grundar sig på aktuell och beprövad forskning.

 • Vill att ditt barn går på en skola med fokus på naturvetenskap.

 • Vill ha tillgång till en fritidsverksamhet med åldersanpassad verksamhet för en aktiv fritid.

 • Vill att ditt barn går på en skola med mål att alla elever ska lära sig läsa ordentligt under lågstadiet.

 • Vill försäkra sig om att ditt barn har ätit näringsrik mat, lagad från grunden i skolans egna kök.

 • Vill att ditt barn går på en skola där traditioner är viktiga.

 • Vill att ditt barn går på en skola som har kortare väg till beslut, där organisationen kan vara öppen för nya idéer om hur en bra skola bör fungera.

 • Vill att ditt barn ska gå på en skola där allt eventuell överskott går tillbaka in i verksamheten och till ditt barn.

Emma och Tom

"Vi väljer en skola med hög kvalité på verksamheten, som ständigt utvärderar och utvecklar sig för att ligga i framkant.  En skola som erbjuder mer än katederundervisning och som ser en helhet – kunskap, hälsa, verklighetsförankring och trygghet. Därför väljer vi Nya Sandlyckeskolan. 


Emma Toral

Mamma till Tom 2 år

Ta vara på möjligheten att påverka ditt barns skolgång och framtid genom att anmäla ditt intresse till Nya Sandlyckeskolan!

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott,

hälsa och naturvetenskap skapar gemenskap.